Οικονομία του δήμου
Απασχόληση
Η κύρια απασχόληση των κατοίκων του Δήμου είναι η γεωργοκτηνοτροφική. Όμως πέρα απ' τις προαναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες αρκετοί κάτοικοι ως εμπειροτέχνες ασχολούνται με τα επαγγέλματα της οικοδομής (χτίστες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κ.λ.π.)Δευτερογενής τομέας
Στον τομέα της παραγωγής ειδών διατροφής λειτουργεί τυροκομείο και αρτοποιεία.
Στο τομέα των κατασκευών υπάρχουν σιδηρουργεία και ξυλουργεία.
Το εργοστάσιο της IRIDA στη διασταύρωση Κουβαρά – Φυτειών παράγει ζωοτροφές-ιχθυοτροφές. Μεταξύ άλλου προσωπικού απασχολεί και αρκετούς κατοίκους του Δήμου.
Λειτουργεί η βιοτεχνία κατασκευή πλαστικών τσαντών στη θέση Κουβαρά.


Μελισσοκομία
Το επίπεδο ανάπτυξης της Μελισσοκομίας είναι χαμηλό. Χωρίς να λείπουν οι κυψέλες συστηματική και αυτόνομη μελισσοκομία δεν υπήρξε ποτέ. Χωρίς να λείπουν τα μελισσοκομικά φυτά κι αυτό το αποδεικνύει η προσωρινή εγκατάσταση εκατοντάδων κυψελών από οργανωμένους μελισσοκόμους άλλων περιοχών κατά την περίοδο ανθοφορίας τους.Αλιεία
Η ύπαρξη των Λιμνών Αμβρακίας και Οζερού δεν άφησε αδιάφορους τους κατοίκους ως προς την απασχόλησή των με την αλιεία. Κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες για την αξιοποίηση αυτού του αλιευτικού πλούτου ούτε ως προς το επίπεδο συστηματικής ιχθυοκαλλιέργειας, ούτε ως προς το επίπεδο οργανωμένης διάθεσης στις κοντινές αγορές αν και είδη όπως η δρομίτσα, τα κυπρίνια και τελευταία τα κεφάλια είναι “κατοχυρωμένα” στις διατροφικές συνήθειες μεγάλου μέρους των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας.
Κατά καιρούς ιδρύθηκαν Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί για την Αμβρακία, σήμερα όμως είναι ανενεργοί. Αρκετοί αλιείς και ντόπιοι και από άλλα μέρη ρίχνουν δίχτυα και πλανόδιοι ψαράδες διαθέτουν τα νόστιμα ψάρια κυρίως στα γύρω χωριά. Πιο δραστήριος και ενεργός παρουσιάζεται ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Φυτειών που πέρα απ' τη στήριξη των μελών του επιδιώκει τον εμπλουτισμό της ιχθυοπανίδας του Οζερού.