Στις Φυτείες θα βρείτε και ένα πλήρες εξοπλισμένο Φαρμακείο για την εξυπηρέτηση όλον.