Συνεδρίασε στις 19 Δεκεμβρίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή και πήρε απόφασηστο θέμα: «Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης ελέγχου επί απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2016».
Το επίσημο έντυπο της σχετικής απόφασης ανέβηκε μόλις σήμερα στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σας το παρουσιάζουμε (δείτε εδώ) και έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω μόνο 6 επισημάνσεις:.....

·                     Τα συνολικά έσοδα του Δήμου Ξηρομέρου της χρήσεως 2016, περιλαμβανομένων και των εκτάκτων & ανόργανων εσόδων, ανήλθαν στο ποσό των 4.740.550,38 €, έναντι ποσού 4.504.759,90 € της χρήσης 2015 και ποσού 4.537.830,24 € της χρήσης 2014. 
·                     Τα συνολικά οργανικά & ανόργανα έξοδα του Δήμου Ξηρομέρου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό 5.230.578,90 €, έναντι ποσού 5.374.940,60 € της χρήσης 2015 και ποσού 4.647.873,81 € της χρήσης 2014. 
·                     Τα δάνεια του Δήμου στις 31/12/2016 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 496.900,05 €, ενώ στις 31/12/2015 ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 588.011,33 €. 
·                     Τα διαθέσιμα του Δήμου Ξηρομέρου κατά την 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των 1.253.615,77 €, ενώ 31/12/2015 ανέρχονταν στο ποσό των 1.594.379,10 € και κατά την 31.12.2014 σε 2.235.349,61 €.
·                     Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατά την 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των 1.762.592,03 €, έναντι 728.584,72 € στις 31/12/2015.
·                     Το αποτέλεσμα χρήσης 2016 (έλλειμμα χρήσης) ανέρχεται στο ποσό των -490.028,52 €, ενώ το 2015 ήταν -870.180,70 €, ενώ το 2014 ήταν -110.043,54 €.
Δεν χρειάζεται μετά από τα παραπάνω να σας εξηγήσουμε περισσότερα για το που πηγαίνουν τα οικονομικά του Δήμου Ξηρομέρου με ευθύνη του κ. Γαλούνη και της δημοτικής του ομάδας. Τα επίσημα οικονομικά στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, και για την χρονιά 2017 πληροφορούμαστε ότι τα στοιχεία είναι πολύ χειρότερα ακόμα.
Προσωπικά πιστεύουμε ότι με την συγκεκριμένη δημοτική αρχή και τον συγκεκριμένο επικεφαλής, ο οποίος λειτουργεί με του ενός ανδρός αρχή, με τους δημοτικούς του συμβούλους σε ρόλο διακοσμητικό απλά να ψηφίζουν και να μην μιλάνε, δεν υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι.
Προσωπικά έχουμε απολέσει προ καιρού κάθε εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση της δημοτικής αρχής του κ. Γαλούνη. Σε οικονομικά θέματα, ούτε τον πυρετό μας δεν θα δίναμε στον κ. Γαλούνη, πόσο δε την ψήφο μας όπως κάνουν άλλοι. Καμία εμπιστοσύνη....

mytikaspress.