Ένα πηγάδι ιστορικό 
Το «πάτησε» ο δρόμος!!! …ρημαδιό!!!
Για χρόνια ανάβλυζε νερό
για να χει όλο το χωριό 

Είναι ντροπή για όλους μας μ’ αυτό που έχει γίνει
η όδευση λέει το πρόβλεπε και η μελέτη εκείνη!!!Τους ζήτησα μ’ απάντησαν κι υπάρχει ελπίδα ακόμα
τοιχίο αυτοί να φτιάξουνε να συγκρατεί το χώμαΤις πέτρες του περίβολου… του πηγαδιού το στρώμα
Εθελοντές θα φτιάξουμε να’ χουμε υγεία ακόμα…….
Ας είναι καλά οι νέοι μας και ο πολιτιστικός μας
Χορούς να σύρουνε εκεί με όλο το χωριό μας