Ότι σώνονταν ο Γενάρης και μύριζε ο Φλεβάρης το καταλαβαίναμε κι εμείς τα μόμωλα, ότι βλέπαμε την τσουγκράνα στον κήπο, πούχαμε να ιδούμε από πέρσι... Ζύγωναν οι μέρες να στρωθεί το χώμα στις βραϊές..!
Tέτοια εποχή του βντάν(ι) κλώθουνταν μέσα σε τσουραπίσα σακούλα κοντα στα Τζάκ(ι)...κι βγάζουντας ελαφρώς φίτρα ...σπέρνουνταν στις βραγιές. Ως παιδια της καπνόριζας αυτα δεν τ αστουχάμε...Κειμενο: Παληγεώργος Γεώργιος  και   Νίκος Μήτσης