Κάποιες ιστορίες που έρχονται στη ζωή ίσως είναι η τύχη του καθενός όπως και η ιστορία του νεαρού Μαχαλιώτη, του ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟ

Source