Ο γέροντας, πριν τα 90 του, στο χωριό μου, μπαίνει στο γιατρό...
-Γέροντας: Καλ'μέρα
-Γιατρός: Καλημέρα μπάρπα
-Γέροντας: Γιατρέ, πιδί μ', δεν ιστάνουμι καλά
-Γιατρός: Τι έχεις μπάρμπα;
-Γέροντας: Να, μέσα μ' δε ξέρου τι διάουλους γένιτι
-Γιατρός: Θα σου γράψω εξετάσεις και θα πας να τις κάνεις
-Γέροντας: Να πάου
Σηκώνεται ο γέροντας να φύγει...
-Γιατρός: Να μου φέρεις πίσω τις απαντήσεις απ' τις εξετάσεις
-Γέροντας: Ε,ε, θα τ'ς φέρου καμάρ'Επιστρέφει ο γέροντας, μετά από μέρες, με τ' αποτελέσματα των εξετάσεων...
-Γέροντας:Καλ'μέρα καμάρ' γιατρέ, τ'ς ίφιρα τ'ς ιξιτάσεις, λέου, θα γέριψα τώρα, να φύβγου;
-Γιατρός: Για να δω μπάρμπα το χαρτί
-Γέροντας: Κι δεν του γλέπ'ς!
-Γιατρός; Μπάμπα πρέπει να κόψεις το ποτό
-Γέροντας: Του πιόμα;
-Γιατρός: Ναι το πιόμα;
-Γέροντας: Του πιόμα δεν του κόβου
-Γιατρός: Το ποτό πρέπει να το κόψεις όπωσδήποτε
-Γέροντας: Γιατί να του κόψου;
-Γιατρός: Γιατί έχει πειραχτεί το συκώτι σου
-Γέροντας: Ας π'ράχ'κει, σάμπους τόχω να του φκιάσου κουκουρέτσ';