Νέος καρδιογράφος για το ιατρείο Φυτειών! 

Από τα τέλη του 2014 το ιατρείο μας δεν διέθετε καρδιογράφο. Όμως αυτό το κενό σε ιατρικό εξοπλισμό καλύφθηκε επιτυχώς.

Τις επόμενες μέρες, ο καρδιογράφος θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των συμπολιτών μας!

Χρήστος Σαλτογιάννης