Φωτο - Μεγα-Λιθαρια

19-3-1829
Κάποιες ημερομηνίες είναι σημαντικές οπως και αυτή για τον τόπο μας,ημερομηνία που απελευθερώθηκε η Μαχαλά οριστικά από τους Τούρκους.