Με αφορμή τις εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Φυτειών
ένας Κάτοικος Φυτειών, με αγωνία και ενδιαφέρον για την επιτυχή πορεία 
του έργου, μας κοινοποιεί τις διαπιστώσεις του και εκφράζει τις ανησυχίες 
του για την αλλοίωση-τροποποίηση από την αρχική μελέτη και τονίζει: 

 "Σας στέλνω φωτογραφίες από την εργασίες κατασκευής στην πλατεία 
Φυτειών καθώς και κάτοψη όπως αποτυπώθηκε από τον αρχιτέκτονα.

Πέρα από τις εκπτώσεις στα υλικά  που χρησιμοποιούν 
(στο σχέδιο τωνκύκλων για τα λευκά τμήματα προβλέπεται μάρμαρο 
και κεραμικά) δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα τουλάχιστον να μοιάζει 
λίγο η κατασκευή τους με την μελέτη, επίσης στο κάτω μέρος της πλατείας 
όπως φαίνεται και στο σχέδιο θα έπρεπε να τοποθετηθεί τετραγωνισμένη 
λευκή πέτρα με συγκεκριμένη διάταξη και τοποθετήθηκε η 
σαφώς οικονομικότερη  ακανόνιστη πέτρα Λεπενούς. 

 Οι διαφορές του σχεδίου με αυτό το σωρό από πέτρες που 
κάνουν, είναιορατές ακόμη και στα δικά μας απαίδευτα μάτια σε μελέτες σχέδια κτλ. 

Παρόλα αυτά σε οποιαδήποτε ερώτηση δημότη απαντούν με θράσος 
ότι αυτά ακριβώς προβλέπει η μελέτη και μάλιστα με επιθετικό τόνο".......