Το ιστορικό αυτο εκκλησάκι βρίσκετε στις Φυτείες Ξηρομέρου και είναι κατασκευασμένο το 1895. 

Ειναι αφιερωμένο εις το όνομα του αγίου Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρα.

Σε πολλά μέρη της ελληνικής επικράτειας ο μήνας Απρίλιος, που συμβαίνει να εορτάζεται η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, ονομάζεται και "Αϊγιώργης", ή "Αϊγιωργίτης".

 Η εορτή του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου) θεωρείται ως αρχή μίας περιόδου για διάφορες γεωργικές εργασίες.