Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Ξηρομέρου, μετά τις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις αρμοδίων οργάνων σχετικά με την δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, στην ευρύτερη περιοχή των Φυτειών.

Θετική γνωμοδότηση για τη δημιουργία στην περιοχή των Φυτειών Ξηρομέρου, τριών μονάδων έδωσε πριν από λίγες ημέρες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Το agriniopress.gr επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Νίκο Μπαλαμπάνη, σχετικά με το σκεπτικό των θετικών γνωμοδοτήσεων.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μπαλαμπάνης, οι αιτήσεις πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για την περιβαλλοντική νομοθεσία, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ υπήρχε και η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση από τα Τοπικά Συμβούλια της περιοχής.
Μάλιστα όπως τόνισε έχουν οριοθετηθεί εκτός γης υψηλής παραγωγικότητας και εκτός προστατευόμενων περιοχών και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πριν από περίπου δύο μήνες υπήρξε και άλλη αίτηση για δημιουργία μονάδας καύσης βιορευστών, η οποία γνωμοδοτήθηκε αρνητικά, καθώς είχε οριοθετηθεί εντός προστατευόμενης περιοχής.
Από την άλλη πλευρά. οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Φυτειών, Παπαδάτου, Μπαμπίνης, Μαχαιράς, Σκουρτού, Χρυσοβίτσας και Αγραμπέλων, σχετικά με το θέμα που ανακινείται εντονα τα τελευταία δύο χρόνια, όσον αφορά την κατάθεση προτάσεων για αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην περιοχή δηλώνουν ότι:
“1) Δεν είμαστε αντίθετοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
2) Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι στη μετατροπή της περιοχής μας σε βιομηχανική ζώνη, η οποία είναι κυρίως γεωργική και κτηνοτροφική και που παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σ´ αυτό τον τομέα, όσο και στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού.
3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δεν έχει χωροταξικό σχέδιο που θα καθορίζει τις χρήσεις γης, δεν νομιμοποιεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να εγκρίνει σωρηδόν την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων στην περιοχή μας και σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια, θα μπορούσε να εφαρμόσει το Περιφερειακό Χωροταξικό που έχει η ίδια εγκρίνει, το οποίο δεν προβλέπει τέτοιας μορφής δραστηριότητες στην περιοχή μας.
4) Στον Δήμο Ξηρομέρου, το Πλατυγιάλι έχει χαρακτηριστεί βιομηχανική περιοχή, συνεπώς όλες αυτές οι επενδύσεις μπορούν υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων, να κατευθυνθούν εκεί, έτσι ώστε και το λιμάνι να ξεκινήσει να λειτουργεί.

5) Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γνωμοδότησε θετικά για τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την άδεια του Τοπικού Συμβουλίου των Φυτειών, χωρίς την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου όπως είχε ζητηθεί, παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής του Δήμου.
6) Είχε ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας να παραυρευθούν στη συνεδρίαση Πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι, κάτι που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε να ακουστεί και η φωνή της τοπικής κοινωνίας.
7) Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, γι αυτές τις τρεις μονάδες, έρχεται προς συζήτηση νέο αίτημα για αδειοδότηση στην ίδια περιοχή και έπονται και άλλα αιτήματα.
Κατόπιν όλων αυτών:
1) Ζητάμε την απόρριψη της αδειοδότησης των τριών μονάδων που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, καθώς και της νέας που ήρθε για συζήτηση και
2) Δηλώνουμε ρητά ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε να μετατραπεί η περιοχή μας σε βιομηχανική ζώνη και γι αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που μας παρέχει ο νόμος, έχοντας με το μέρος μας και το δίκιο και την συμπαράσταση των κατοίκων της περιοχής.
Υ.Γ.: Το παρόν κείμενο έχει σταλεί 1) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 2) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και 3) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.”

 http://www.agriniopress.gr/