Ο καπνός είχε γένει για σκάλισμα τέτοιον καιρό. 

Εμάς τα χωριατόπαιδα, απ' τα καπνοχώρια, που μαθητούδια μέναμε στο Αγρίνιο για το Γυμνάσιο, σα σήμερα που η πόλη είχε αργία για τον Άγιο Χριστόφορο και δεν είχαμε μάθημα, μας έλεγαν οι γονείς, κύρια στ' αγόρια, ελάτε να βοηθήσετε στο σκάλο...

 Εμείς βρίζαμε και βλαστημάγαμε το Χριστόφορο Κολόμβο που έφερε τον καπνό απ' το νησί Ταμπάγκο της Καραϊβικής... 

Γαμώ το Χριστόφορο Κολόμβο τον κερατά πούφερε το καταραμένο φυτό, που μας τυραγνάει, λέγαμε και παίρναμε λίγη εκτόνωση...