Χρονια πολλά στο όμορφο χωριο μας. Υγεία και αγάπη σε όλους τους συγχωριανούς μας. 


Το Βίντεο είναι από την όμορφη σελίδα στο Facebook Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών
Το Βίντεο είναι από την όμορφη σελίδα στο Facebook Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειών Ακαρνανικό Φως
Οι Φωτογραφίες που ακολουθούν είναι  τραβηγμένες από τον συγχωριανό μας Χάρη Παπαστάθη

 Οι Φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την όμορφη σελίδα στο Facebook Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειών Ακαρνανικό Φως