Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων, η ένσταση που είχε καταθέσει ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τζαχρήστας και αφορούσε την μη τήρηση όσων προέβλεπε η μελέτη κατασκευής της πλατείας Φυτειών.

Προσωπικά δεν γνωρίζουμε το θέμα στις λεπτομέρειες του, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κάθε έργο κατασκευάζεται με βάση κάποια μελέτη και 
υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο για 
τροποποίηση της μελέτης κατά την διάρκεια κατασκευής λόγο 
απρόβλεπτων θεμάτων (αίτημα Διευθύνουσας στην Προϊσταμένη Αρχή, 
που εγκρίνει ή όχι, 
κατόπιν απόφασης 
του Τεχνικού Συμβουλίου, με συγκεκριμένους προβλεπόμενους χρόνους).

Πιστεύουμε ότι η πλατεία των Φυτειών πρέπει να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί με βάση την μελέτη της και αυτό που εμάς μας έχει μείνει στο 
νου από την συγκεκριμένη υπόθεση, όσον αφορά την μη τήρηση της μελέτης,
 είναι μία σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27.4.2018
 (δείτε εδώ).

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο της απόρριψης της ένστασης.

mytikaspress.