Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.