"Χριστουγεννιάτικο παζάρι" θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Φυτειών