Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  Φυτειων έχοντας ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των μελών 
του αλλά και γενικότερα των πολιτών, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και για το Κτηματολογιο.

Επίσης έχοντας γνώση των απαιτήσεων και των κανονισμών που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με τη συνδρομή έμπειρων 
επιστημονικών συνεργατών αναλαμβάνει, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, τον έλεγχο των ιδιοκτησιών, τον εντοπισμό των ακινήτων και τέλος τη συμπλήρωση των αιτήσεων 
μαζί με την κατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τηλ. επικοινωνίας: 2646 300722 - 6973877104