Μετά την θετική γνωμοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,για τις τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά στις Φυτείες, που έδωσε με σχετικές ισάριθμες τρεις αποφάσεις της η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων τον Απρίλιο του 2018 (δείτε  εδώ), είχαμε και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των συγκεκριμένων μονάδων, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


1) Θέση «Μέγας Κάμπος»
Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται στην θέση «Μέγας Κάμπος» εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Ξηρομερίου της Δημοτικής Ενότητας Φυτειών της Π.Ε. Αιτ/νίας. Η Θέση του
γηπέδου έχει επιφάνεια 11.143,20 m και γειτνιάζει με αγροτική οδό. Σε απόσταση ~ 2.290 m
Βόρεια βρίσκεται ο οικισμός Φυτείες, σε απόσταση 4.000 m βορειοδυτικά βρίσκεται ο
οικισμός Παπαδάτος σε απόσταση 4.200 m δυτικά βρίσκεται ο οικισμός Κουβαράς ενώ η
απόσταση από την Λίμνη Οζερό είναι περίπου 2.050 m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Η εν λόγω μονάδα θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα διοχετεύει στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η πρωτογενής μορφή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί από την εγκατάσταση για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα βιορευστά. Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία,
ενώ υπολογίζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης. Παρόλα
αυτά, για την ασφαλέστερη λειτουργία της μονάδας, θα γίνεται τακτική παρακολούθηση και
έλεγχος σε καθημερινή βάση από μόνιμο προσωπικό το οποίο θα αποτελείται από 2 άτομα.


2) Θέση « Παλιομπρούσκα»
Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται στην θέση « Παλιομπρούσκα» εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Ξηρόμερου της Δημοτικής Ενότητας Φυτειών της Π.Ε. Αιτ/νίας. Το γήπεδο έχει
επιφάνεια 10,715 τ.μ και γειτνιάζει με αγροτική οδό. Σε απόσταση ~ 2.000 m Βόρεια
βρίσκεται ο οικισμός Φυτείες, σε απόσταση 3.700 m δυτικά βρίσκεται ο οικισμός Κουβαράς,
ενώ η απόσταση από την Λίμνη Οζερό είναι περίπου 1.950 m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Η εν λόγω μονάδα θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα διοχετεύει στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η πρωτογενής μορφή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί από την εγκατάσταση για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα βιορευστά. Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία,
ενώ υπολογίζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης. Παρόλα
αυτά, για την ασφαλέστερη λειτουργία της μονάδας, θα γίνεται τακτική παρακολούθηση και
έλεγχος σε καθημερινή βάση από μόνιμο προσωπικό το οποίο θα αποτελείται από 2 άτομα.


3) Θέση « Μαστοράκια»
Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται στην θέση « Μαστοράκια» εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Ξηρόμερου της Δημοτικής Ενότητας Φυτειών της Π.Ε. Αιτ/νίας. Η Θέση του
γηπέδου έχει επιφάνεια 6.435,45 τ.μ. και γειτνιάζει με αγροτική οδό η ο οποία είναι
ασφαλτοστρωμένη. Σε απόσταση ~ 2.200 m Βόρεια βρίσκεται ο οικισμός Φυτείες, σε
απόσταση 3.900 m βορειοδυτικά βρίσκεται ο οικισμός Παπαδάτος, σε απόσταση 4.700 m
δυτικά βρίσκεται ο οικισμός Κουβαράς ενώ η απόσταση από την Λίμνη Οζερό είναι περίπου
1.900 m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Η εν λόγω μονάδα θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα διοχετεύει στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η πρωτογενής μορφή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί από την εγκατάσταση για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα βιορευστά. Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία,
ενώ υπολογίζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης. Παρόλα
αυτά, για την ασφαλέστερη λειτουργία της μονάδας, θα γίνεται τακτική παρακολούθηση και
έλεγχος σε καθημερινή βάση από μόνιμο προσωπικό το οποίο θα αποτελείται από 2 άτομα.


Δείτε εδώεδώ και εδώ τα επίσημα έγγραφα των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων.ΑΠΟ MYTIKAS PRESS 

Αναρτήθηκε από