Φλωρόπουλος Κ. Ιωάννης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου .Ενημέρωση για τις αιτήσεις εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά στη περιοχή Φυτειών Ξηρομέρου
Ενημέρωση για τις αιτήσεις εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από βιορευστά στη περιοχή Φυτειών  Ξηρομέρου.
Η Τοπική Κοινότητα Φυτειών, κλήθηκε στο τέλος Ιουλίου 2017, να εκφέρει γνώμη για την
αδειοδότηση ή μη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας
 Δυτικής Ελλάδος, για την εγκατάσταση στη περιοχή μας μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά. 
Στην τότε ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου μας (03/04-08-2017), είχαμε
γνωμοδοτήσει κατ αρχήν θετικά για την εγκατάσταση των υπόψη τριών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι θα 
λάβουμε έγγραφη ενημέρωση περί τούτων, ότι δε δραστηριότητες αυτές θα τηρούν πλήρως
τη σχετική νομοθεσία και τέλος δεν θα υπάρξει υποβάθμιση ούτε του περιβάλλοντος, ούτε
του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, διαφορετικά θα πούμε
όχι και θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις.  Από την τότε απόφασή μας δεν τύχαμε
καμίας ενημέρωσης, ούτε μας κοινοποιήθηκε καμία περιβαλλοντική μελέτη που ζητούσαμε
για να ενημερωθούμε. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου μας γνωμοδότησε
 επί του θέματος, αλλά ελάχιστα προσέγγισε τη δική μας γνωμοδότηση και ουδέποτε
κατέθεσε την δική της απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, για να συζητηθεί
ως όφειλε, αλλά την απόφασή της την απέστειλε κατευθείαν στη Περιφέρεια.
Στη συνέχεια, άνοιξη του επομένου έτους (2018), μας κοινοποιήθηκε από το Δήμο και αίτηση
για εγκατάσταση τέταρτης μονάδος στην ίδια σχεδόν περιοχή της κοινότητάς μας.
Στις 22/5/2018 με την υπ αριθμ 1 απόφασή μας, γνωμοδοτήσαμε αρνητικά  τόσο για
την εγκατάσταση της τέταρτης υπό έγκριση μονάδας, όσο και για τις τρείς προαναφερόμενες
για τους παρακάτω κύριους  λόγους:  

α.    Η κοινότητα Φυτειών δεν έλαβε καμία έγγραφη ενημέρωση επί των στοιχείων των περιβαλλοντικών
 μελετών που ζητούσε επιμόνως και για τις 4 μονάδες για να λάβουμε γνώση, για τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και αν πληρούν τη
σχετική νομοθεσία.

β.   Θεωρούμε ότι οι αρμόδιοι ανά κλιμάκιο φορείς, αδιαφορούν για την κοινότητα και τους
κατοίκους μας. Απαιτήσαμε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου, να λάβει σοβαρά υπόψη και να σεβαστεί την απόφασή μας, η οποία άλλωστε
ήταν και απαίτηση της τοπικής κοινωνίας  Επιπλέον πληροφορηθήκαμε ότι έχουν κατατεθεί
και άλλες αιτήσεις στην Π.Δ.Ε για εγκατάσταση και nάλλων μονάδων με αποτέλεσμα να
αλλάζουν οι όροι χρήσης γης από γεωργοκτηνοτροφική που είναι σήμερα σε βιομηχανική
περιοχή. Αυτό όμως απαιτεί και την έκδοση σχετικής απόφασης από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

γ.  Οι δύο κοινότητες της ΔΕ Φυτειών (Φυτείες και Παπαδάτος), αποστείλαμε έγγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 25/04/2018, με το οποίο τονίζαμε τα γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής μας και την υποβάθμιση που οι μονάδες αυτές επιφέρουν και
ζητήσαμε να απορριφθούν οι αιτήσεις, οι οποίες κατά την γνώμη μας αντιβαίνουν το σύνταγμα και τους νόμους. Ζητήσαμε δε από το Υπουργείο να απορρίψει τις μέχρι τώρα αδειοδοτήσεις των
τριών μονάδων. Μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση δεν είχαμε, ενώ έχουν περιέλθει εις γνώσιν
του κόσμου πολλές αρνητικές επισημάνσεις περί της ‘’καθαρής ενέργειας από βιορευστά’’,
υπάρχει δε έντονη ανησυχία και έντονες αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας, για την
εγκατάσταση αυτών των μονάδων στη περιοχή μας και μάλιστα τόσων πολλών.
Μετά τα παραπάνω επιφυλάσσομαι ως πρόεδρος της Τ.Κ Φυτειών για τα νόμιμα δικαιώματα
της τοπικής κοινωνίας μας. 

( ΥΓ. Παρατίθενται συνημμένα οι δύο αποφάσεις της Κοινότητας, καθώς και το έγγραφο προς
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
                                                                                           
                             ΦΥΤΕΙΕΣ 18/2/2019
 -Ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου
                                 Φλωρόπουλος Κ.  Ιωάννης