Είναι φανερό πλέον ότι αυξάνουν οι παλμοί των ανησυχιών όλο και περισσότερων κατοίκων του χωριού μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής , με επίκεντρο το φλέγον ζήτημα της εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμα βιορευστά.

Η αναμφισβήτητα δικαιολογημένη ανησυχία αρχικά ολίγων, λαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις και εξαπλώνεται σιγά σιγά στις συνειδήσεις όλων των κατοίκων της περιοχής καθόσον οι ίδιοι μέσα από διάσπαρτες πληροφορίες και ενημερώσεις αρχίζουν πλέον να αντιλαμβάνονται τον μεγάλο κίνδυνο που υποφώσκει μελλοντικά για την υγεία και την ήδη πληγωμένη, λόγω κρίσης, ποιότητα ζωής τους αλλά και για την φθορά του φυσικού περιβάλλοντος.

Το μεγάλο πρόβλημα της δεξαμενοποίησης αποβλήτων της περιοχής μας και ακόμα περισσότερο της καύσεως τους, είναι σίγουρα από τα πράγματα που δεν χωρούν αμφισβήτησης ότι θα προκαλούν ζημιά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Έτσι από μόνη της αυτή η υπόθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις νυν γενεές και τις μελλοντικές ιδιαίτερα για ένα τόσο όμορφο και ξεχωριστό χωριό όπως είναι οι Φυτείες που πολύ εύστοχα έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως η Πύλη του Ξηρομέρου.


Επομένως θεωρώ επιτακτική την ανάγκη η αφυπνισμένες συνειδήσεις να αυξηθούν και να πάρουν τη μορφή ορμητικού χειμάρρου ούτος ώστε να φτάσουν ως ηχηρή βουή στα αυτιά και ελπίζουμε στις καλές διαθέσεις , των αρμοδίων ούτως ώστε να αποφευχθεί αυτό το μεγάλο μελλοντικό κακό.


Προσωπικά ως πολίτης και Λαογράφος αυτού του χωριού όπως επίσης και ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας που ασχολείται με τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία, αισθάνθηκα την υποχρέωση να αναφερθώ με συντομία σε αυτό το ζήτημα που βεβαίως δεν άπτετε άμεσα της θεματολογίας της , αποτελεί όμως παράλληλη έκφραση της αγωνίας και των ανησυχιών μου για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.