Επειδή από καταβολής των κοινωνιών είναι γνωστό και παραδεκτό ότι η μισή αλήθεια
είναι πιο ένοχη από ένα ψέμα, επισημαίνονται προς την πλειοψηφία της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Πρόεδρό της,
για να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης τα εξής: Το Δελτίο Τύπου(ΔΤ) στις9/4/2019, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιεί τερτίπια για να κρύψει τη μισή

αλήθεια και να πει την άλλη μισή, για να νομιμοποιήσει με τη γνωμοδοτικού

χαρακτήρα θετική απόφασή σου για την επιδιωκόμενη εγκατάσταση μονάδων

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, που αποτελούν τεράστιο

κίνδυνο, για το φυσικό περιβάλλον, για την υγεία των κατοίκων και των γεωργικών

και κτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων τους, στην περιοχή των Φυτειών.
Λέει το ΔΤ ότι γνωμοδότησε μετά από σύμφωνη γνώμη:
Α. Την υπ’ αριθμ. 3/4.8.2017 Θετική Γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών. Β. Την υπ’ αριθμ. 2075/16.3.2018 (6ΤΦ9ΩΚΖ-ΧΨΡ) Θετική Γνωμοδότηση της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου.
Αυτά είναι “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε”. Ως προς τη σημείο Α. Η γνωμοδότηση

εκείνη(λάθος διατυπωμένη κατά τη γνώμη μου) είχε λάβει κατ’ αρχή θετική, είχε

ωστόσο θέσει υπό όρους που δεν τηρήθηκαν.
Ακολούθησε άλλη σχετική Αρνητική γνωμοδότηση, η 1/22-5-2018, που συμβάδιζε
πλήρως με την πραγματικότητα και τη θέληση της τοπικής κοινωνίας. Σχετικά με το σημείο Β. Η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής ποιότητας ζωής,
ανατράπηκε από ομόφωνη Αρνητική από το Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου. Τις αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις αυτές τις έχουν και η Επιτροπή της Περιφέρειας ΔΕ
και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν πλέον. Άρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οφείλει πάραυτα να ακυρώσει τη θετική της γνωμοδότηση για την καύση βιορευστών
στην περιοχή των Φυτειών Ξηρομέρου και να την αποστείλει άμεσα στην
Αποκεντρωμένη διοίση για να ακυρώσει με τη σειρά της την απόφασή
της και ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Κάθε άλλη στάση τόσο από την Επιτροπή και τον Περιφερει άρχη, όσο και από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι παράνομη και εχθρική για την Κοινωνία των

Φυτειών και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου.
Να υπενθυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(Κ.Κούστας), όσο και ο Θύμιος Σώκος (ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ),
είχαν επισημάνει τους κινδύνους και είχαν καταψηφίσει τη συγκεκριμένη απόφαση-
γνωμοδότηση. Υπέρ της εγκατάστασης των επιχειρήσεων καύσης βιορευστών στις
Φυτείες, ψήφισαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων, “Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα

στην Πρόοδο” (Α. Κατσιφάρας) και “ΜΑΖΙ, ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ”
Α.Κατσανιώτης).
Για να γνωρίζουν οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Δημότες Ξηρομέρου,
οι κάτοικοι των Φυτειών.