Πανέμορφο βίντεο τραβηγμένο από το ορος Πεταλα ανέβασε στο Facebook ο Βασίλης Πριόβολος.
Ξεχωρίζουμε την λίμνη Αμβρακία, το χωριο μας τις Φυτείες στο βάθος, φυσικά άλλα μέρη του Ξηρόμερου, τα Ακαρνανικά οροι και την λίμνη Oζερος με τον κάμπο και το Λιγοβιτσι. στο βάθος.