Στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου τοποθετήθηκε σήμερα πανό το οποίο αναγράφει «Όχι βιορευστά στις Φυτείες». Φορείς από το Ξηρόμερο από καιρό είναι σε κινητοποίηση ώστε να μην γίνουν στις Φυτείες μονάδες παραγωγής ενέργειας με βιορευστά. Το πανό είναι μια ακόμη κίνηση στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.