Αρνητική  γνωμοδότηση  για τις τρεις μονάδες από βιορευστά στις Φυτείες 
από την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής Ελλάδας τροποποιεί την υπ’ αρ. 13/2018 (ΑΔΑ:ΨΦΑΥ7Λ6-Ε3Τ)
γνωμοδότησή της που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 
300 kW»,  θέση «Παλιομπρούσκα», Δ.Ε.Φυτειών, Δ.Ξηρομέρου, ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας  και γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά, λόγω της καθολικής 
αρνητικής αποδοχής που έχει το συγκεκριμένο έργο από την τοπική κοινωνία των
περιοχών αυτών και τις δημοτικές αρχές και η οποία άποψη αποτυπώνεται στις
εισηγήσεις από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους από το Τοπικό Συμβούλιο Φυτειών
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου.
Δείτε   ΕΔΩ


 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου
 Δυτικής Ελλάδας τροποποιεί την υπ’ αρ. 12/2018 (ΑΔΑ: Ω94Σ7Λ6-6Η2)
γνωμοδότησή της που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για το έργο:«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά 
ισχύος 1 MW», στη θέση «Μέγας Κάμπος», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά, λόγω της καθολικής
αρνητικής αποδοχής που έχει το συγκεκριμένο έργο από την τοπική κοινωνία
των περιοχών αυτών και τις δημοτικές αρχές και η οποία άποψη αποτυπώνεται
στις εισηγήσεις από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, από το Τοπικό Συμβούλιο
Φυτειών, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ξηρομέρου.

Δείτε ΕΔΩ

 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής Ελλάδας τροποποιεί την υπ’ αρ. 11/2018 (ΑΔΑ: ΩΚΥΡ7Λ6-Ν6Χ)
γνωμοδότησή της που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 
1 MW» στη θέση «Μαστοράκια», Δ.Ε.ΦυτειώνΔ. Ξηρομέρου, ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας  και γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά, λόγω της καθολικής
αρνητικής αποδοχής που έχει το συγκεκριμένο έργο από την τοπική κοινωνία
των περιοχών αυτών και τις δημοτικές αρχές και η οποία άποψη αποτυπώνεται
στις εισηγήσεις από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, από το Τοπικό Συμβούλιο
Φυτειών, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ξηρομέρου.

Δείτε ΕΔΩ

vlyziananews.blogspot.com