φωτογραφία αρχείου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O πρόεδρος του δημοτικού συμβουλιου του Δήμου Ξηρόμερου καλεί σε εκτακτη συνεδρίαση την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στα κάτωθι,  εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης μεταξύ άλλον θεμάτων :

1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ ΦΥΤΕΙΩΝ»


φωτογραφία αρχείου


2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ»

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμιών και επειγουσών ενεργειών. 

Ο Προεδρος Κυριακος Κωνσταντινος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
4. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
5. Καλαντζής Νικόλαος – Φυτείεςφωτογραφία αρχείου