Στη φωτογραφία εικονίζεται το κτίριο Δημαρχέιου στο οποίο ήταν εγγεγραμένοι και οι Μαχαλιώτες

Η Μπαμπίνη από το 1837 ως το 1841 ήταν έδρα του Δήμου 
Μαραθίας και ανήκαν σε αυτόν οι κοινότητες της Σκουρτούς  , Χρυσοβίτσας , Πρόδρομος , Μαχαιρά , Παπαδάτου και Μαχαλάς (Φυτείες).
Επίσης οι συνοικισμοί Αννίνου , Γαρδί , Μανωλόπουλο . 

Δήμαρχοι του Δήμου Μαραθίας διατέλεσαν οι:
Γιάννης Γιαννούλης και Γιάννης Λαινάς από τον Πρόδρομο και ο Θόδωρος Κίτζαλης (Κίτσαλης τώρα) η Τραμπαδόρος απ΄τη Μαχαλά.
Πάρεδροι του Δήμου από την Μπαμπίνη διετέλεσαν ο Χρήστος Κυριαζής και ο Βασίλης Πορτούλης.
Δημοτικοί σύμβουλοι ο Δημήτριος Βλαχάκης και ο Γεώργιος Κολώνιας.
Το Δημαρχείο στεγάζονταν στο σπίτι του Γούλα Κουτσούνα που βρίσκονταν στη άνω πλατεία του χωριού .
Το οποίο κατεδάφισε και έχτισε το σπίτι του ο Κ.Μπαρπαρούσης 

Πηγή:Γεώργιος (Γάκιας) Παπαδημητρίου

Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών