ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  7 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτικό  Συμβούλιο την εικοστή πρώτη (21η)  του Μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00' στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

-Διενέργεια  εμποροπανηγύρεως στην  Κοινότητα Φυτειών, θέση Κουβαράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΪΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ......ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Σ. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
2.-Χ. ΚΟΛΟΒΟΣ
3.-Θ. ΛΙΒΑΝΗΣ  
4.-Κ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
5.-Π. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ
6.-Π. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ