Πέντε μέρες θα διαρκέσει φέτος η Εμποροπανήγυρη στον Κουβαρά Φυτειών. Η Εμποροπανήγυρη Κουβαρά, γνωστή και ως «Ξηρομερίτικο Παζάρι» θα ξεκινήσει φέτος από Δευτέρα 11 και θα τελειώσει Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό εμπόρων αλλά και επισκεπτών από όλη τη περιοχή.

Στο «Ξηρομερίτικο Παζάρι» θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα (χαλβά, μέλι κ.ά.), είδη ρουχισμού, αγροτικά εργαλεία και πολλά άλλα χρήσιμα αντικείμενα για το νοικοκυριό και την οικογένεια σε πολύ καλές τιμές.

Ήδη σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου, με ομόφωνη απόφαση της, γνωμοδοτεί θετικά για την διενέργεια εμποροπανήγυρης στην θέση Κουβαρά Φυτειών σύμφωνα με την αρ. 4/2019 Απόφαση Κοινότητας Φυτειών και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λειτουργία εμποροπανήγυρης διάρκειας πέντε (5) ημερών, ήτοι από 11 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου, μία φορά κατ έτος σε δημόσιο- δημοτικό χώρο εντός των ορίων του οικισμού Κουβαρά και σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατόν σε ιδιωτικό χώρο που πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ο οποίος θα επιλέγεται κατ΄έτος.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ και το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως του Δήμου Ξηρομέρου


..........................................................
Πρώτη Πηγή: https://vlyziananews.blogspot.com/