Στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του COVID-19 (Κορωνοϊού), σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η εθελοντική αιμοδοσία που ήταν προγραμματισμένη για την 
Κυριακή 22 Μαρτίου. 
Ενημερώνουμε , επίσης, ότι λόγω Κορωνοϊού παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα στη διαθεσιμότητα αίματος και καλούμε όλους τους φίλους /ες (τακτικούς αιμοδότες και μη) να συνεχίσουν να προσφέρουν το δώρο ζωής προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν αίμα στο χώρο της παλιάς Λαχαναγοράς Αγρινίου, για λογαριασμό του συλλόγου μας "Ακαρνανικό Φως"

Ας κρατήσουμε ενεργή την τράπεζα αίματος του συλλόγους μας..
..την τράπεζα αίματος του χωριού μας!

ΔΙΝΩ ΑΙΜΑ... ΔΙΝΩ ΖΩΗ!