π. Φλῶρος


Χριστιανοί τοῦ πνεύματος ἤ τοῦ οἰνοπνεύματος;

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί συγχωριανοί Φυτειῶτες.

Στις δύσκολες ἀποκαλυπτικές ἡμέρες πού διανύουμε, ἱδιαιτέρως μετά τήν ἐξάπλωση τῆς καινούργιας νόσου τοῦ κορωναϊοῦ (covid-19) καί τήν σύγχυση πού ζοῦμε, θέλω καί ἐγώ νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, γιατί ὅλοι μας στα μέτρα τοῦ δυνατοῦ, βρισκόμαστε ἀπομονωμένοι ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.

Μετά καί ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως γιά προσωρινή ἀναστολή κάθε θρησκευτικῆς δραστηριότητας, καί ἐπειδή θέλω νά εἶμαι κοντά σας σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες, ἐπικοινωνῶ με ἐσᾶς μέσω τοῦ site fities.gr.Βλέπουμε ἀδελφοί πού φτάσαμε, πόσο φοβόμαστε, πόσο πλέον καθαρά ἀντιλαμβανόμαστε τήν θνητότητά μας καί τήν φθαρτότητά μας; Τι κάναμε ἄλλες χρονιές τέτοιον καιρό; Ἐτοιμαζόμασταν γιά τό Πάσχα, γιά τίς ἐπερχόμενες ἐορτές καί λόγω τῆς ἄνοιξης πού ἔμπαινε σχεδιάζαμε διάφορα ὄμορφα πράγματα. Τώρα; Σήμερα;

Μᾶς πιάνει ἀπογοήτευση καί πανικός. Ὅλοι, μπροστά στις τηλεοράσεις καί στο διαδίκτυο γεμίζουμε ἀπό φόβο καί τρόμο. 


Συνεχῶς με διάφορα εἴδη καθαρισμοῦ (οἰνόπνευμα, μάσκες, γάντια, ἀντισηπτικά) ἀντί να ἡρεμοῦμε, πανικοβαλλόμαστε ἀκόμη πιό πολύ. Προσπαθοῦμε νά φροντίσουμε τό σῶμα μας, γιατί φοβούμαστε μήν ἀσθενήσει.

Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι ἔχουμε καί ψυχή ζῶσα. Τί κάνουμε γιά τήν ψυχή μας; Τί φροντίδα τῆς δίνουμε; Πόσο ἀγωνιοῦμε γι’ αὐτήν; 

Ἄς μήν κρυβόμαστε ἀγαπητοί. Πίσω ἀπό τόν φόβο μας βρίσκεται ὁ ἐγωισμός μας καί ἡ ὁλιγοπιστία μας ἤ καί ἡ ἀπιστία μας. 

Δέν λέω νά μήν ἐνδιαφερόμαστε γιά τό σῶμα μας, ἀφού εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
μᾶς λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος. Ὅμως ἔχουμε καί ψυχή καί πρέπει ἐξίσου νά φροντίζουμε καί γι’ αὐτήν, ὅπως καί γιά τό σῶμα.

Καλό τό οἰνό-πνευμα γιά τό σῶμα αλλά καλύτερο τό Ἅγιον Πνεῦμα γιά τήν ψυχή καί γιά τό σῶμα. Ἔχουμε βιωτική ἀνάγκη τόν Θεό. Κάτι τό ὁποῖο τό ἔχουμε ξεχάσει. Καί αὐτό γίνεται με τά μυστήρια τῆς ἐκκλησιάς μας, πού μᾶς ἄφησε ὁ Χριστός μας, ἰδιαιτέρως με τό μυστήριο τῆς Θεῖας Εὐχαριστίας. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας (πού δέν μεταδίδει ἀσθένειες ἀλλά ζωή). Δέν ὑπάρχει ἁγιώτερο καί ἱερῶτερο γεγονός πάνω στήν γῆ, ἀπό τήν τέλεση τῆς Θεῖας Λειτουργίας (ἀπόδειξη, ὅτι ὁ διάβολος, αὐτό τό μυστήριο συκοφαντεῖ μέσω ὁλιγόπιστων ἀνθρώπων).

Βέβαια, δέν πλησιάζουμε τόν Χριστό μας γιά νά μην ἀρρωστήσουμε ἤ νά μην πεθάνουμε σωματικῶς. Κάποια στιγμή στήν ζωή μας καί θά ἀσθενήσουμε καί θά γνωρίσουμε θάνατο, ὅπως κάθε ἀνθρωπος. Τόν Χριστό μας, τόν πλησιάζουμε καί τόν κοινωνοῦμε, γιά νά ἁγιασθοῦμε καί νά ἐφοδιασθοῦμε με Θεῖα Χάρι, ἰδιαιτέρως στις δύσκολες στιγμές στήν
ζωή μας, σάν αὐτές πού ζοῦμε σήμερα.


Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί συγχωριανοί.

Οἱ ἀσθένειες εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν μας. Δέν εἶναι τιμωρία ἀπό τόν Θεό, ὅπως λένε πολλοί. Γι’ αὐτό, μετάνοια ἀληθινή.

Μήν ἀπελπίζεστε. Μήν φοβάστε. Μήν ἀπογοητέυστε. «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλιπ. 4,4). Χριστιανός σημαίνει χαρούμενος ἄνθρωπος. Κλείστε τίς τηλεοράσεις καί τό διαδίκτυο, πού σπέρνουν πανικό καί φόβο καί ὄλοι μαζί, πιο ἔντονα νά προσευχηθοῦμε στον Τριαδικό Θεό μας. Δέν εἴμαστε μόνοι μας. Ἔχουμε τόν Θεό μας,
τήν μάνα μας Παναγία, τούς φίλους μας Ἁγίους, πλῆθος Ἀγγελικῶν δυνάμεων. 

«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθαι ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός».

«Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν» (Ρωμ. 16,20) Καλή ὑπομονή μας καί τά μάτια μας στον οὐρανό!

π. Γεώργιος Φλῶρος