Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία ανέβηκε στο Διαυγεια, κατανέμονται σε κάποια Λύκεια της χώρας υπολογιστές από δωρεά ιδιώτη.

Με βάση αυτή την απόφαση οι Λυκειακές Τάξεις Φυτειών παίρνουν δυο.


ΑΠΟ MYTIKAS PRESS: Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.