Ο Πυθαγόρας (Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος είχε πει ότι θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων.
Αναμφίβολα , η οικογένεια και το σχολείο , ασκούν την πιο σπουδαία επίδραση στη ζωή μας.
Το σχολείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα δημιουργίας χαρακτήρα και ως παράγοντας είναι τόσο σημαντικός, όσο και το σπίτι μας.
Η συμβολή του δασκάλου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κτίσιμο της προσωπικότητας του παιδιού.
Το χωριό μας στάθηκε τυχερό σ’ αυτό.
Στο σχολείο μας δίδαξαν άνθρωποι που λειτούργησαν ως πρότυπα ταύτισης για μας, άνθρωποι με σαφή αντίληψη του ρόλου τους , δάσκαλοι , άνθρωποι αφοσιωμένοι στην εκπαίδευση , πραγματικά λειτουργοί. Που σεβάστηκαν , αγάπησαν και ενέπνευσαν τους μαθητές τους , πέρα και έξω από το μάθημα σε συνάφεια με τη ζωή , με αξίες και ιδανικά.
Δάσκαλοι, που δεν κάθισαν απέναντί στα παιδιά αλλά δίπλα τους.
Νοιώθουμε τυχεροί που είχαμε δασκάλους μεγάλου αναστήματος , όπως ο αείμνηστος Στράτος που δίδαξε όχι μόνο με το μυαλό , αλλά και με την καρδιά.
Μια αναμνηστική πλακέτα από τη σελίδα "ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΘΙΜΑ ΦΥΤΕΙΩΤΩΝ , ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς το πρόσωπό του.


Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών