Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
΄΄Ο Μαχαλάς στο κέντρο των εξελίξεων το καλοκαίρι του 1822΄΄.
Ιούλιος - Αύγουστος του 1822 ήταν περίοδος μεστή από ιστορικά γεγονότα στη Δυτική Ελλάδα και αρκετό μερίδιο σ΄αυτά είχε και ο Μαχαλάς
7 Ιουλίου 1822
Σας παραθέτω έγγραφο συνταχθέν (στη Γαλλική γλώσσα) από τον Γάλλο Συνταγματάρχη Voutier στο Μαχαλά , το οποίο αφορά σε μισθολόγιο και σε κατάσταση πληρωμής αξιωματικών του Γενικού Επιτελίου.