Η Παναγία η Παραμπούνη, το Ιστορικό κειμήλιο των Φυτειών

 


Η Παναγία η Παραμπούνη,  Το Ιστορικό κειμήλιο των Φυτειών