Η Παναγία η Παραμπούνη,  Το Ιστορικό κειμήλιο των Φυτειών