Στη σύζυγό μου Ευγενία και στα παιδιά μας, Ακριβή και Φανή

 Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί προϊόν της ενασχόλησής μας με τη λαϊκή ποίηση, στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος «Σύγχρονη λαϊκή ποίηση», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λαογραφίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διδάσκοντα τον επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Θανόπουλο. 

3/Ταξίδια/grid-small
Κατά τα σεμιναριακά μαθήματα, καθοδηγηθήκαμε, αναζητήσαμε και εν τέλει ανακαλύψαμε και συλλέξαμε συναφές πρωτογενές λαογραφικό υλικό, όπως ποιήματα, δίστιχα και ρίμες, τόσο από έντυπες όσο και από ηλεκτρονικές πηγές, συχνά με σημείο εκκίνησης τον τόπο καταγωγής μας.

 Η γνωριμία με τον λαϊκό ποιητή Γεώργιο Βαρδή πραγματοποιήθηκε μετά από υπόδειξη του διδάσκοντός μου κ. Θανόπουλου, ο οποίος πληροφορήθηκε την ύπαρξη του εν λόγω λαϊκού ποιητή από τον επίσης Ξηρομερίτη λαϊκό ποιητή, Άρη Μπιτσώρη.

 Με την ευκαιρία λοιπόν της καταγωγής της συζύγου μου από το νομό Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και με τη μεσολάβηση του Άρη Μπιτσώρη κατέστη δυνατή η προσέγγιση του Γ. Βαρδή, θέτοντας έτσι το πρώτο λιθαράκι στη δημιουργία της παρούσας εργασίας. 

Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας θα αναφερθούμε στην εξέλιξη της λαϊκής ποίησης, από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη λαϊκή ποίηση. Στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε τον λαϊκό ποιητή Γεώργιο Βαρδή, μέσα από μια κατευθυνόμενη συνέντευξη προκαθορισμένου ερωτηματολογίου, η οποία θα φωτίσει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα του εν λόγω λαϊκού ποιητή, τις πηγές έμπνευσής του, τις επιδράσεις που έχει δεχτεί, την τεχνοτροπία και την θεματική των στιχουργημάτων του. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται κατηγοριοποίηση και παρουσίαση των στιχουργημάτων του λαϊκού ποιητή Γεωργίου Βαρδή, με μικρά εισαγωγικά σημειώματα στην αρχή κάθε κατηγορίας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και ανάδειξης των σημαντικότερων τεχνοτροπικών στοιχείων του λαϊκού ποιητή Γεωργίου Βαρδή εστιάζοντας στο ύφος, τη γλώσσα, τη σύνταξη, τα εκφραστικά μέσα και τη στιχουργική των ποιημάτων του. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη των κοινωνικών συμφραζομένων των στιχουργημάτων του λαϊκού ποιητή Γεωργίου Βαρδή, όπως αυτά εντοπίζονται κυρίως στα προσωπικά του ποιήματα. 

Πριν ξεκινήσουμε, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή μου κ. Γεώργιο Θανόπουλο για την καθοδήγηση και υπομονή του, στον λαϊκό ποιητή Άρη Μπιτσώρη για την ευγενική του διαμεσολάβηση και βεβαίως στον λαϊκό ποιητή Γεώργιο Βαρδή που με τόση προθυμία και αγάπη για τον λαϊκό πολιτισμό, μού εμπιστεύθηκε τους πολύτιμους καρπούς της ποιητικής του έμπνευσης. Επίσης, ευχαριστώ τον υπεύθυνο ύλης της εφημερίδας «Φυτειώτικα Νέα», Χαράλαμπο Κουβέλη, για την πρόθυμη παραχώρηση φύλλων της εφημερίδας, τα οποία φιλοξενούν στιχουργήματα του λαϊκού ποιητή Γεωργίου Βαρδή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα άλλα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής, την κα. Μαριάνθη Καπλάνογλου και την κα. Βασιλική Χρυσανθοπούλου για τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις τους. 

Διαβαστε το βιβλιο κανωντας κλικ εδω η  εδωSource: pergamos.lib.uoa.gr