Υπογραφή μελέτης για το έργο : 


«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φυτειών (μεριστής έως δεξαμενή)» 

Το θέμα της ύδρευσης του Ξηρομέρου είναι ψηλά στην αντζέντα μας . 
Η προσπάθεια είναι συνεχής και μεθοδική . 

Συνεχίζουμε ...

πηγή: https://xiromeronews.blogspot.com/