Ο Δήμος Ξηρομέρου καλει τους Δημότες που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να προσκομίσουν στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Φυτειών καθώς και στις έδρες του Δήμου Αστακου και της Δημοτικής ενότητας Κανδήλας δικαιολογητικά προκειμένου να επιλεγούν ως δικαιούχοι ειδών διατροφής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αστακός, 07.10.2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 8192 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06 Τηλ.: 26463 60534
Fax: 2646042531
E- mail info@dimosxiromerou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου σύμφωνα με την απόφαση 152/2020 (ΑΔΑ 69ΞΤΩΚΖ-ΦΒΤ) της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοιού COVID -19 κατόπι δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’.....

ΚΑΛΕΙ

τους Δημότες που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να προσκομίσουν στην έδρα του Δήμου (Αστακός ) καθώς και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (Κανδήλα & Φυτείες) έως την 30.10.2020 τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να επιλεγούν ως δικαιούχοι των εν λόγω ειδών διατροφής:

1.Αίτηση

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του οικονομικού έτους 2018.

3.Βεβαίωση ανεργίας. *Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα είδη διατροφής ξεπερνούν τις αιτήσεις δύναται να διατεθούν μόνο με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1

*. Υπεύθυνη παραλαβής και επεξεργασίας των δικαιολογητικών στην έδρα του Δήμου ορίζεται η υπάλληλος Πανταζή Πανώραια με στοιχεία επικοινωνίας

τηλ. 2646360527 / 34 ,

fax 2646042531

e-mail info@dimosxiromerou.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ