Μετα από εκτεταμένες παρεμβάσεις καθαρισμού που εγιναν στις δεξαμενές και στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου, την συντήρηση των χλωριωτών, την προμήθεια νέων χλωριωτών και χλωρίου, στις 2 Δεκεμβρίου ηρθαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν την μικροβιολογική και χημική κατάσταση του νερού, από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το νερό που παρεχετε βρίσκεται όσον αφορά την μικροβιολογική και χημική κατάσταση του, σε όλες τις Κοινότητες εντός ορίων, με εξαίρεση στην Σκουρτού στις μικροβιολογικές, που θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Επισυνάπτονται οι μετρήσεις που αφορούν την μικροβιολογική και χημική κατάσταση του νερού από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. (Ναυπλίου 29 - Μεταμόρφωση 144 52, Τηλ: +30 210 7470500-502 - Φαξ: +30 210 7470501).