Το σχολείο στην επαρχία

Γ+α=Γα
Τ+α=Τα
Γα + τα = ?
-Κατσούλα