Ένα σπάνιο έγγραφο με πληροφορίες για τα σχολεια στην Μαχαλά προς το τέλος του 1800 αρχές του 1900 ανέβασε στην σελίδα Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών ο λαογράφος κ.Δημήτρης Βράχας γράφοντας


΄΄Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Μαχαλάς Ξηρομέρου Αιτ/νίας΄΄ Η συνέχεια από την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων  Μαχαλάς Ξηρομέρου. Δεύτερη ανάρτηση με την λεπτομερή ανάλυση του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων. Η επόμενη ανάρτηση θα τελειώσει με το μονοτάξιο Ελληνικό Σχολείο Μαχαλάς. Επίσης ανακαλύφθηκε φωτογραφία από το Δημοτικό Σχολείο Μαχαλάς το Σχολικό  Έτος 1932-33