Τήν μνήμη τοῦ Ἀγἰου ἐνδόξου Μάρτυρος Τρύφωνος τοῦ θαυματουργοῦ γιορτασε ἡ ἐκκλησία τήν 1η τοῦ μηνός Φεβρουαρίου καί ἡ ἐνορία μας στις Φυτειες τιμᾷ τήν μνήμη του ἱδιαιτέρως, ἀφοῦ ἀνέκαθεν οἱ Φυτειῶτες τιμοῦσαν τόν  Ἅγιο Τρύφωνα ὡς προστάτη τῶν γεωργῶν.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι πρίν το 1904, στον παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ χωριοῦ, ὑπήρχαν δύο Ἅγιες Τράπεζες, μία ἀφιερωμένη στο Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο καί μία στον Ἅγιο Τρύφωνα.

Ο σημερινος Ναός χτίστηκε σε θέση πού ὑπήρχε παλαιότερος δισυπόστατος Ναός, τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Τρύφωνος ἀπό τήν ἐποχή τῆς τουρκοκρατίας. 

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι τό καμπαναριό τοῦ παλαιοτέρου Ναοῦ εἶχε μείνει στή μνήμη τῶν παλαιοτέρων Φυτειωτῶν γιά τό ὕψος του καί τό μέγεθός του. Ἀπόδειξη αὐτοῦ, εἶναι ὅτι μέ τά ὑλικά του, ἔγιναν τά θεμέλια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ βάθους 1,5 μέτρου.

Πλέον στον ἀνακαινισμένο μας Ναό ὑπάρχει πάλι Παρεκκλήσιο στο νότιο κλῖτος τοῦ Ναοῦ ἀφιερωμένο στον Ἅγιο Τρύφωνα.

Με πληροφορίες απο agiosioannisfities.gr