Τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Φυτειῶν, ἀνακοινώνει στους εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ξεκίνησε ἡ διαδικασία ἁγιογράφησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
 
 Ὅποιος ἐπιθυμεῖ τήν συμμετοχή του στήν ἀποπεράτωση τῶν ἁγιογραφιῶν ἄς ἐπικοινωνήσει με τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιο στο τηλέφωνο 6978593094.