Σε απόσταση 2 χλμ. περίπου βόρεια του σημερινού χωριού Μπαμπίνη στην κορυφή ενός λόφου βρίσκεται μία πολύ σημαντική αρχαία οχυρωμένη πόλη, η οποία σύμφωνα με πολλούς μελετητές ταυτίζεται με την ακαρνανική πόλη Φοιτίαι. Η τοποθεσία φέρει και το τοπωνύμιο Πόρτα, ενώ στην κορυφή του λόφου υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου.


 Η θέση της αρχαίας πόλης ευρισκόμενη στη δυτική πλευρά της πεδιάδας του Ξηρομέρου είναι πολύ σημαντική από στρατηγική άποψη, αφού ελέγχει δύο πολύ σπουδαία ακαρνανικά περάσματα, το ένα οδηγεί στα βόρεια προς τον Αετό και την Κομπωτή και το άλλο προς τα ΒΑ και Β στην οδό Στράτου-Αμφιλοχίας.

Η οχύρωση περιβάλλει δύο λόφους αυτόν της μονής του Αγίου Γεωργίου και τον επόμενο προς Β και έτσι δίνει την εντύπωση μιας πόλης με δύο ακροπόλεις. Το φαινόμενο της οχύρωσης δύο γειτονικών λόφων είναι συχνό στις οχυρώσεις τόσο της Ακαρνανίας (π.χ. αρχαία Κομπωτή) όσο και της Αιτωλίας (π.χ. αρχαία Καλυδώνα). Ο βορειότερος λόφος της Μπαμπίνης δεν είναι ο υψηλότερος, αλλά είναι πιο απότομος και δυσπρόσιτος από αυτόν της Πόρτας και έχει τη μορφή μιας πιο φυσικής οχύρωσης-ακρόπολης.

Η εξέχουσα σημασία της θέσης αυτής συμπεραίνεται και από το είδος και τη μορφή του οχυρωματικού περιβόλου της, ο οποίος ενισχύεται με γωνιώδεις προεξοχές και πύργους που την καθιστούν έτσι μία από τις πιο ισχυρές πόλεις της Ακαρνανίας. Ακόμη το σύστημα τοιχοποιίας που έχει χρησιμοποιηθεί είναι κυρίως το πολυγωνικό.

Ναΐσκος παρά τα Βλυζιανά
Στα δυτικά της αρχαίας πόλης κοντά στο σημερινό χωριό Βλυζιανά υπάρχουν τα θεμέλια ενός δωρικού περίπτερου ναΐσκου που ανήκε στην πόλη των Φοιτιών. Πάνω από τα θεμέλιά του έχει κτιστεί σήμερα ο χριστιανικός ναός της Αγίας Δευτέρας.

πηγη