΄΄1823΄΄
Ανακαλύφθηκε ο χάρτης εκείνης της εποχής σχεδόν 200 χρόνια πίσω.
Ίσως είναι ο παλαιότερος χρονολογικά χάρτης όπου αποτυπώνεται το χωριό μας με την παλιά του βέβαια ονομασία (Μαχαλά).
Επίσης εμφανίζεται στο χάρτη η λίμνη της Οζηρού, που αναφέρεται (στα Γαλλικά) ως Petit Ozeros (μικρή Οζηρός) και η λίμνη Αμβρακία, που αναγράφεται ως Grand Ozeros (Μεγάλη Οζηρός).