Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην ενότητα ''ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ'', που δημιουργήθηκε από τον 1ο μήνα με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, αναρτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2021, πρόσκληση - γνωστοποίηση για την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Εργασίες βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου», (CPV: 45214100-1) με συνολικό προϋπολογισμό 120.967,74 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 150.000 € (με ΦΠΑ). (δείτε εδώ).

Η συγκεκριμένη πρόσκληση - γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει και έχει τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις, να συμμετέχει στον διαγωνισμό, δίνοντας την προσφορά του.

Ο διαγωνισμός έγινε, και τον Μάρτιο του 2021 σας ενημερώσαμε για τον προσωρινό ανάδοχο, μεταξύ 8 συμμετεχόντων (δείτε εδώ).

Σήμερα σας ενημερώνουμε ότι ο προσωρινός ανάδοχος κατέστη και οριστικός.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο με τον οριστικό ανάδοχο και ελπίζουμε σύντομα να υπογραφεί η σύμβαση και να εκκινήσει το έργο, το οποίο ανήκει στους πολίτες.

mytikaspress