Ο Βασίλειος Σκιαδαρέσης έφυγε μετά από ατύχημα και είναι γιος της συγχωριανής μας Γεωργίας (Γωγώς) Στεργίου.


Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών