Στείλε μας τα σχόλια  σας, τα νέα σας, φωτογραφίες και 
οτιδήποτε άλλο για το χωριο μας με email εδώ