Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών: Τοπική Συνέλευση την Τετάρτη 20/10

 


Ο Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών καλεί τα μέλη του σε Τοπική Συνέλευση για την εκλογή 54 τακτικών και 27 αναπληρωματικών αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Η  Τοπική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  του  
π. Δημαρχείου Φυτειών την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. .

Οι ψήφοι των μελών του Οργανισμού είναι ανάλογα με την κατεχόμενη έκταση ως εξής:  

Από 5  έως 20 στρέμματα:    1 ψήφος. 
Από 21 έως 50 στρέμματα:   2 ψήφους.
Από 51 στρέμματα και άνω:  3 ψήφους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τοπική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση. 

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 25 του από 13-9-59 Β.Δ., το άρθρο 21 του Καταστατικού και το υπ’ αριθμ. 5164/18-1-05 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπερήμεροι οφειλέτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγει αλλά δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ ή αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε.Β., όσα μέλη οφείλουν εισφορές στον Οργανισμό και επιθυμούν να εκλεγούν αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Επίσης τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν αντιπρόσωποι μπορούν να το δηλώσουν στο γραφείο του Οργανισμού έως τις 18/10/2021 ή και κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Δείτε την πρόσκληση:


0 Comments