Το νέο Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Φυτειών

 Στον Κουβαρά Φυτειών σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μμ, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 02/21-11-2021 απόφαση της ΓΣ του Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών, συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του οργανισμού τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για την κατανομή αξιωμάτων του Δ.Σ..


Έπειτα από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν οι:


Προέδρος: Τάκος Ευάγγελος του Νικολάου.
Αντιπροέδρος : Μπαλτούμας Βασίλειος του Νικολάου.
Γενικούς Γραμματέας: Ζανιάς Ευστράτιος του Κων/νου.
Ταμίας: Μακρυπίδης Βασίλειος του Κων/νου.
Μέλη:
Κουτσοκέρας Θεόδωρος του Σωκράτη.
Μπαλτούμας Αθανάσιος του Ευαγγέλου.
Παληγεώργος Χρήστος του Στυλιανού.


https://xiromeronews.blogspot.com/


0 Comments